Certifikáty

VIF je významným výrobcem účinných aditiv do nafty a benzinu, kvalitní autokosmetiky  a dalších přípravků. Produkty jsou určeny pro maloobchodní prodejce, vozové parky, dopravní společnosti i pro jednotlivé motoristy. Firma působí na českém a slovenském trhu.

Pro naplnění cílů a dosažení vysokých kvalit svých výrobků se společnost VIF rozhodla pro přechod k politice řízení jakosti ISO 9001:2008 a environmentálnímu managementu ISO 14001:2004.

Politika QMS a EMS je vytvořena vedením společnosti VIF s.r.o. za účelem stanovení základních pravidel a hodnot orientovaných na spokojenost zákazníků a na dodržování a zlepšování zavedeného integrovaného systému. Trvalou snahou je být v oboru výroby kvalitních a účinných aditiv nejlepší nejen provedením výrobků VIF, včetně doplňkových služeb a přístupem k zákazníkovi, ale i ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem této politiky je navýšení počtu spokojených zákazníků.

Pro naplnění politiky QMS a EMS vyhlašuje vedení společnosti tyto závazky:

1. Respektovat požadavky zákazníků celého sortimentu našich výrobků a služeb a zároveň trvale zvyšovat užitnou hodnotu výrobků zlepšováním jejich fyzikálních vlastností.

2. Aktivní obchodní politikou a častým osobním kontaktem zajišťovat spokojenost stávajících zákazníků a současně vyhledávat nové obchodní případy. Dosahovat neustálého nárůstu prodeje aditiv do pohonných hmot, autochemie, autokosmetiky a ostatní chemie.

3. Dodržovat stanovený systém pro kontrolu prováděných činností a kalibraci zařízení, které se používá k ověření, zda jsou splněny stanovené požadavky. V případě neshody zajistit okamžitou nápravu a tyto neshody do budoucna minimalizovat.

4. Trvale zlepšovat zavedený integrovaný systém QMS a EMS. Zásady politiky budou vždy nezbytnou součástí strategického plánování a řízení ve všech oblastech působní naší společnosti. Vhodnými prostředky budeme přijatou politiku prezentovat našim zákazníkům. Na realizaci závazků politiky budou v každém roce zabezpečeny odpovídající finanční zdroje a prostředky.

5. Plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí. Soustavně snižovat a řídit dopady činností, produktů a služeb na životní prostředí. Snižovat spotřebu energií, paliv, vody, surovin a chemikálií a důsledně vyhodnocovat jejich spotřebu s důrazem na jejich maximální využití a snížení odpadů.

6. Cílenou personální prací dosáhnout toho, aby každý pracovník společnosti byl seznámen s politikou QMS a EMS, chápal její význam. Zajišťovat pravidelné vzdělávání pracovníků společnosti, aby každý pracovník znal svou roli v integrovaném systému a rozuměl jí ve všech souvislostech.